Partners and associates of URIHO's Virtual workshop / training firm

 

INSTITUTIONS

 
City of Zagreb www.zagreb.hr
Croatian employment service, Regional Office Zagreb

www.hzz.hr

Institute for certification, professional rehabilitation and employment of persons with disabilities, Zagreb

http://www.fond.hr/

Agency for vocational education and training and adult education, Zagreb www.aoo.hr
BBRZ, Austria

www.bbrz-gruppe.at

   

EMPLOYERS

 
Prima Solvent, Zagreb www.primasolvent.hr
Kuehne & Nagel, Sveta Nedelja www.kn-portal.com
POU Invictus, Zagreb www.invictus.hr
Zagrebačke pekarne Klara, Zagreb www.klara.hr
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Zagrebparking www.zagrebparking.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb

www.hzz.hr
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Područna služba Zagreb www.mirovinsko.hr/
Pučko otvoreno učilište Algebra, Zagreb www.algebra.hr
LADA d.o.o, Zagreb  
Ledo d.d., Zagreb www.ledo.hr
INA – Industrija nafte, d.d., Zagreb www.ina.hr
Siemens d.d., Zagreb www.siemens.hr
Zvijezda d.d., Zagreb www.zvijezda.hr
Udruga ''ZAMISLI'', Zagreb www.zamisli.hr
COO ''Slava Raškaj'', Zagreb centar-sraskaj-zg.skole.hr/
Poglavarstvo grada Velike Gorice www.gorica.hr
Konzum d.d. www.konzum.hr
Ustanova ¨Dobri Dom¨ Grada Zagreba www.dobri-dom.hr
Monter - strojarske montaže d.d. www.monter-sm.hr
URIHO - Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. www.uriho.hr
Dukat mliječna industrija d.d. www.dukat.hr
Hrvatski savez slijepih www.savez-slijepih.hr
Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba www.sginzg.hr

PARTNER FIRMS

(in virtual market)

 
URIHO www.uriho.hr
SUVENIR ARBOR VITAE d.o.o., Sirač www.suvenir-arbor-vitae.hr
POU Invictus, Zagreb www.invictus.hr
Luckysports Verkauf, Austria (virtualna tvrtka) verkauf.luckysports@qualifizierung.at
Creation Nodric, Austria  ( virtual company) creation.nordic@gmx.net
Funky d.o.o. (virtual company) pvt.funky.doo@gmail.com
Istirana d.o.o. (virtual company) istriana5@hotmail.com
Forca Zadar (virtual company) forcazadar@net.hr
Furious d.o.o. (virtual company)  
Bioline d.o.o. (virtual company) biolinedoo@gmail.com

Associates

 
PJR Consulting, Zagreb www.pjr.hr
Učilište Algebra, Zagreb www.algebra.hr

 

Copyright © 2012, Uriho. All rights reserved.

Development: Magis tim