virtualna-radionica-6 16 22 20160914_084123_001 5 15 VR priručnik3 4 17 12 RC priručnik3 9 3 2 20 virtualna-radionica-3 13 8 virtualna-radionica-1 21 virtualna-radionica-5 6 19 18 7 virtualna-radionica-4 1 10 11 virtualna-radionica-2 20160914_084216_003 14

VIRTUALNA RADIONICA – OD IDEJE DO STANDARDA USLUGA PROFESIONALNE REHABILITACIJE /2009-2011-2016/

 

2009. IDEJA...RAZVOJ...PILOT-PROJEKT...

Osobe s invaliditetom po svim pokazateljima spadaju u grupu teško zapošljivih osoba. Neki od razloga njihove dugotrajne nezaposlenosti i posljedično socijalne isključenosti su nedostatak znanja i vještina koje zahtijeva današnje otvoreno tržište rada. Stečeno srednjoškolsko obrazovanje im je zastarjelo, imaju nisku razinu takozvanih mekih vještina (skup socijalnih vještina, komunikacijskih sposobnosti, jezičnih vještina, osobnih navika i emocionalnih kapaciteta), nedostatak radnog iskustva i nedovoljan broj poslodavaca spremnih na zapošljavanje osoba s invaliditetom.
URIHO kao vodeća institucija na području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom djeluje s ciljem promjene i poboljšanja ovakvih okolnosti osmišljavajući i implementirajući mjere i programe za zaposlenike URIHO-a, ali i druge osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu i šire.
U takvim okolnostima, krajem 2009. godine, tim URIHO-vih zaposlenika iz Službe za rehabilitaciju započeo je izradu projekta pod nazivom „Uvođenje modela Virtualne radionice za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti“.
Cilj projekta bio je jačanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kroz njihovu integraciju na tržište rada. Uz povećanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom kroz usavršavanje njihovih znanja i vještina te stjecanje potrebnog radnog iskustva, paralelno se razvijao novi oblik profesionalne rehabilitacije – Virtualna radionica.
Virtualna radionica je po završetku projekta nastavila s radom, postavši dio redovitog URIHO-vih programa profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.

 

2011. RAD, RAD, RAD...

Završetkom projekta započeo je period intenzivnog rada na unapređivanju procesa i sadržaja rada Virtualne radionice.Proces profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba s invaliditetom u URIHO-voj Virtualnoj radionici bio je organiziran na sljedeći način:
- Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb vršio je predselekciju i selekciju te upućivao korisnike u Virtualnu radionicu.
- Proces profesionalne rehabilitacije u Virtualnoj radionici sastojao se od nekoliko cjelina:

  • provedba inicijalne procjene korisnika od strane stručnog tima u sastavu defektologinja - rehabilitator, psihologinja i socijalna radnica
  • osposobljavanje na radnom mjestu u područjima administracije, računovodstva i komercijale kroz teorijski i praktični rad koji provode trenerice i instruktorice
  • provedba komunikacijskih radionica koje vodi psihologinja
  • organizacija stručne prakse na otvorenom tržištu rada
  • individualni rad s korisnicima od strane defektologinje - rehabilitatora i psihologinje
  • provedba završnog testiranja znanja od strane trenerica i instruktorica
  • provedba završne procjene napretka korisnika od strane stručnog tima
  • izrada mjesečnih, kvartalnih i završnih izvješća o radu i napretku korisnika od strane stručnog tima evaluacija korisnika o zadovoljstvu komunikacijskim radionicama, stručnom praksom i Virtualnom radionicom u cjelini (stručni tim).

- Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom provodio je kontinuiranu evaluaciju napretka korisnika. Zavodu su na mjesečnoj razini dostavljana izvješća stručnog tima Virtualne radionice o napretku svakog korisnika te Završno mišljenje po završetku profesionalne rehabilitacije.
- Stručni tim Virtualne radionice je kroz kvartalno i završno izvješće informirao Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Zagreb o postignutim rezultatima profesionalne rehabilitacije za svakog pojedinog korisnika.

 

2016. VIRTUALNA RADIONICA U STANDARDIMA USLUGA PROFESIONALNE REHABILITACIJE

U stvaranju novog, hrvatskog modela profesionalne rehabilitacije, Virtualnoj radionici pripala je uloga svojevrsnog poligona za provedbu, testiranje i usavršavanje nekih od procedura koje su kasnije našle svoje mjesto u Standardima.
Procedure su bile utemeljene na znanjima i iskustvu dobivenim tijekom višegodišnjih obrazovnih ciklusa koje je stručnim radnicima u području profesionalne rehabilitacije u Hrvatskoj (pa tako i stručnim radnicima URIHO-ve Virtualne radionice) pružio BBRZ – najveća austrijska ustanova za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom iz Linza.
Nakon punih 5 godina primjene i usavršavanja procedura, Virtualna radionica je iznjedrila temelje na kojima su se gradili Standardi te je i sama postala dijelom Standarda usluga profesionalne rehabilitacije u Republici Hrvatskoj: Usluga 8. Jačanje radnih potencijala i profesionalnih kompetencija (Virtualna radionica).

 

VIRTUALNA RADIONICA KROZ BROJEVE

U periodu 2011-2016 u Virtualnu radionicu je bilo upućeno 110 privremeno nezaposlenih osoba s invaliditetom. Svi su završili šestomjesečni proces profesionalne rahabilitacije.

U prosjeku, svaka osoba je provela 627 sati na profesionalnoj rehabilitaciji u Virtualnoj radionici.

U okvirima radnih mjesta za koja su se osposobljavali*:
48 osoba je procijenjeno zapošljivima na otvorenom tržištu rada
31 osoba je procijenjena zapošljivom u zaštićenim uvjetima
23 osobe su procijenjene privremeno nezapošljivima na tim radnim mjestima
8  osoba nije moglo biti procijenjenima

Mreža poslodavaca koji pri kraju procesa profesionalne rehablitacije primaju korisnike Virtualne radionice na stručnu praksu, do kraja 2015. godine dosegla je broj 21.

Korisnici su ocijenili svoje zadovoljstvo Virtualnom radionicom s visokih 4,3 (na skali od 1 do 5).

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Regionalnog ureda Zagreb iz veljače 2016. kojima je obuhvaćeno 100 korisnika Virtualne radionice

43 ih je zaposleno
2 je upisalo fakultet
1 osoba je stekla uvjete za invalidsku mirovinu
7 je odjavljeno s evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

*Procjena zapošljivosti odnosi se na zapošljivost na radnim mjestima za koja su se korisnici osposobljavali u Virtualnoj radionici, a ne na opću sposobnost za rad.


 

Priručnici:

URIHO-v Radni centar 2008 - 2016 Od ideje do standarda profesionalne rehabilitacije 

Copyright © 2012, Uriho. Sva prava pridržana.

Izrada: Magis tim d.o.o.